statuine divinità

Miniature Guru Sikh & Divinità Indù , , , , ,

Miniature impreziosite da brillanti swaroski  raffiguranti le più amate divinità indù e sikh.